Kierownik budowy

Oferuję obsługę inwestycji budowlanych: Nadzór nad realizacją przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie , rozbudowie lub remoncie budynków i budowli. Kontrola jakości, wymagań zawartych w umowach na wykonanie małych i dużych inwestycji począwszy od przygotowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Kierowanie i nadzorowanie budów do momentu pozwolenia na użytkownie. Ocena stanu technicznego wszelkich budynków i budowli oraz przeglądy okresowe.